Rekonektivní léčení

Rekonektivní léčení je metoda frekvenčního informačního léčení, které přišlo do života americkému chiropraktiku Eriku Pearlovi. Erik Pearl během 20let používání rekonektivní energie zjistil, že frekvence, které používá neodpovídají žádné z dosud známých forem energetického léčení. Postupně zjistil, že je to balík všeho, co tu do té doby bylo plus další šíře frekvencí navíc. Při léčení některých klientů pak docházelo k channelingu, během něhož obdržel informace jak o názvu energie, tak o jejím charakteru. Rekonektivní energie je celistvá energie, která je na zemi dostupná až poslední desetiletí, a to z důvodu změn frekvence elektromagnetického pole Země a dalších změn axiálního systému okolního prostoru. Byly v ní naměřeny 3 složky (na Oxfordské univerzitě): světlo, energie a informace. Je tedy měřitelná a svou manifestací zapadá do nejnovějších poznatků kvantové fyziky. Erik se snaží ji pojímat racionálně, jaksi odduchařit a jeho cílem je zapracovat ji do běžného zdravotnického systému. V Americe to již jde (tak jako např. akupunktura...), Česko je tomu ještě hodně vzdálené. ( pro příklad: Jedna ze švýcarských zdravotních pojišťoven proplatila všem svým zaměstnancům Reconnection.)Biopole ruského atleta před a po rekonektivním léčení - převzato ze studie Konstantina Korotkova

Jak věda pokračuje v objevování mechanismu působení Rekonektivního léčení, víc než 12 studií prokázalo, že když procházejí rekonektivní frekvence naším energetickým tělem, emitujeme a vibrujeme na vyšší frekvenci světla. To se projeví v restrukturalizaci DNA, takže výsledné vyzařování těla má měřitelně vyšší hodnoty bio-fotonického světla. Profesor Dr.Villiam Tiller říká, že když informace nesené rekonektivními frekvencemi jsou zabudovány, vzniká stav koherence a uspořádání. (tzv. negativní entropie  = opak jakéhokoli rozpadání a rozkladu = nastolení řádu). Jinými slovy vzniká v nás stav větší harmonie a rovnováhy.

Pomocí naladění na rekonektivní frekvence můžete dosáhnout rozsáhlých změn ve svém životě. Spojení s rekonektivní energií harmonizuje celé tělo na základní frekvence zdraví a napravuje chyby v energo-informačním systému jedince. Působí na úrovni fyzické, mentální, energetické i spirituální. Jako první rovná příčinu, a tím se následně odstraňují následky - např. fyzické potíže. Funguje mimo čas (léčení je možné obdržet ještě před léčením :-)). Tato energie naplní Váš prostor teď a tady tím, co tam patří, důsledkem je, že to, co tam nepatří, se tam nevejde a odchází. Kam to odchází? - no přeci tam, kam to patří. To je krása myšlenkových pochodů k této energii - nepracuje s ničím negativním. Tma je jen nedostatek světla.

Spojení s rekonektivními frekvencemi je velmi intenzivní a mnoho lidí při tom zažívá individuální prožitky všemi pěti smysly. Většina lidí ji cítí, i když předtím nikdy žádnou energii nebyli schopni pociťovat.
Můžete využít tuto metodu se zacílením na konkrétní potíž, ovšem často se stává, že se nejprve harmonizují další stránky Vašeho života, u kterých jste ani nepředpokládali, že by se mohly zlepšit. Zacílením energii spíše omezujeme, takže je lepší nechat ji na sebe působit bez záměru. Jednoduše pro ní jen otevřít dveře, aby mohla projít tak, jak je. Tak jako u klasické medicíny metoda nezaručí 100% výsledek pro každého ve sféře, kde to čeká, ale výsledky jsou více než překvapivé u velkého množství pacientů, i tam kde klasická medicína selhává.

Léčení je bezdotykové a trvá 30 min. Rezervujte si však 1 hod, abyste měli možnost dotázat se na co potřebujete.
V dané situaci se dělají maximálně 3 léčení nejlépe v rámci 10ti dnů. Při druhém a třetím léčení se postupně fixuje nastavený harmonický stav těla i mysli. Erik vypozoroval, že další 4. léčení v daném stavu již z většiny neposkytuje další změny. Nejedná se tedy o dlouhodobou léčebnou kůru, při které je třeba někam docházet dlouhodobě. Záleží však na každém, zda využije 3 nebo jen 1 působení.

 

 

Systém působení rekonektivního léčení

Jak rychle dojde k vyléčení?

 • Každá zkušenost s Rekonektivním léčením je jedinečná .
 • Často jsou vyléčení hlášena okamžitě během jediného sezení
  a někdy trvá trochu déle, než se léčení projeví.
 • Pokud budete mít štěstí, Vaše léčení přijde ve formě, kterou předpokládáte; pokud máte opravdu štěstí, Vaše léčení přijde ve formě, na kterou jste možná ani nepomysleli, ale která bude pro Vás ta nejpotřebnější.

Dojde vždy k očekávanému vyléčení či odstranění problému?

 • Napojení na léčebné frekvence proběhne vždy.
 • Forma, v jaké léčení přijde, se ale nedá předem určit ani ovlivnit.
 • Energie Rekonektivního léčení si "sama vyhledá" oblast, která je pro Vás v danou chvíli nejdůležitější a tam začne působit.
 • Problém může někdy spočívat v tom, že to, co očekáváme nebo chceme, nemusí vždy odpovídat tomu, co ve skutečnosti potřebujeme.

Můžete to nějak blíže vysvětlit na příkladu?

 • Ano. Řekněme, že pacient chce vyléčit žaludeční vředy. Podstoupí několik léčení, ale vředy nezmizí a pacient je zklamaný. Po pár měsících ho potkáte a on vám řekne: "Cítím se dobře. Vředy zmizely. Možná zmizely proto, že po své návštěvě u vás jsem si přestal dělat zbytečné starosti, přestal jsem pít a kouřit a teď vycházím mnohem lépe s manželkou a dětmi...."
 • U tohoto pacienta tak proběhlo nejprve léčení na úrovni mentální (začal jinak přemýšlet o problémech, dokázal si s nimi lépe poradit, otevřely se mu nové možnosti, odstranily vnitřní bloky apod.) a úrovni emocionální (celkové zklidnění, vyrovnanost, vnitřní klid, odstranění strachů a pochybností, depresivních nálad...apod.).
 • Teprve poté se dostalo do rovnováhy i fyzické tělo a problém s vředy zmizel následně sám.

Jaká je role pacienta v procesu Rekonektivního léčení?

 • Pacientovou rolí je nic neočekávat, uvolnit se a nechat procházet to, co přichází.
 • A něco přijde vždy. Někdy to může být překvapení.