Background Home

 Energie nesoucí světlo a informace působí právě tam, kde je to pro Vás v danou chvíli potřebné.


REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ
® A RECONNECTION®  -  je nová forma bezdotykového energetického/informačního léčení,
která jde za  hranice všech dosud známých a používaných technik.

 

Napojením na silné léčebné frekvence dochází k léčení na všech úrovních:
Fyzické     Mentální     Emocionální     Spirituálních
a možná dalších, o kterých nevíme.

 

 

1) Rekonektivní léčení  (Reconnective Healing®)

Název pochází z anglického slova „reconnect“ - tedy „opět napojit“ nebo „znovu navázat spojení“. Při léčení dochází ke znovu-napojení na léčebné frekvence, které nesou nejen energii, ale i světlo a informace. Účinnost rekonektivního léčení se jasně prokázala jak v praxi, tak ve vědeckých laboratořích. V současné době probíhají po celém světě vědecké výzkumy snažící se objasnit princip působení této formy léčení.

Rekonektivní léčení přesahuje to, čemu se dnes říká energetické léčení. Praktik nestanovuje diagnozu,  nepůsobí cíleně na nějakou část těla a ani se nepokouší vymyslet, čím jsou Vaše potíže způsobeny (prapůvodní příčina se vymyslet nedá). V rekonektivní léčení nemusíte věřit, aby fungovalo. Představuje návrat do rovnováhy, ve které se tělo začne léčit samo.

Erik Pearl připodobňuje Rekonektivní léčení k připojení k wifi - stahujete si informace skrze praktika (wifi) a po dobu, po kterou léčení probíhá, jste připojeni - nastavujete se na nový režim fungování, stahujete si upgrade -  informace s daty svého ideálního stavu teď a tady.

 

2) The Reconnection® = Znovunapojení

Proces Znovunapojení je dán přesným postupem a dokáže udělat opravdu velké změny v našem životě. Jedná se o propojení energetických drah našeho těla s energetickými dráhami naší planety a celého prostoru, jehož jsme součástí. Je o akceleraci životní dráhy, a pokud jsme na této planetě z nějakého důvodu, pošle nás na tuto cestu nebo ji urychlí….

Erik připodobňuje The Reconnection® (Znovunapojení) k udělání wifiny z dotyčného - je napojen stále i nevědomě.

V případě podstoupení Reconnection nelze tlak frekvencí zablokovat, cestu si vždy najdou. Člověka to tlačí k němu samému a jeho cestě. Pokud jsme se doteď jakž takž poslouchali a jsme své cestě blízko, jde jen o usměrnění. Pokud jsme hodně vzdáleni, je Reconnection schopno rychle překopat život od základu - tedy doporučuji všem, co procházejí jakoukoli životní krizí, obzvlášť, pokud nevidí valného východiska.

K podstoupení Reconnection je třeba se sám svobodně rozhodnout, což pro nemusí být snadné. Praktik Reconnection tímto pro ostatní "otevírá dveře" a je na dotyčném, zda se rozhodne vstoupit do neznámých, ale vždy světlejších a pravdivějších zítřků.

 

Jak to podává Erik? http://www.thereconnection.com/eric-pearl/reconnective-healing-the-reconnection/

 

 

kontakt