Background Home

The Reconnection® -  Znovunapojení

 

Procesem Reconnection (čti rekonekšn) získáváme zpět ztracenou plnost a dokonalost vrozeného spojení. Je to urychlení naší cesty k sobě samým a k poznání, které každý z nás má životem na Zemi získat, a tím svůj život plnit, naplnit. Je to návrat k sobě - ke své vlastní energii. Pomůže nám znovu se spojit s naším vyšším Já, a tím vytvořit předpoklady pro získání harmonie a zdraví ve všech oblastech našeho života. Dokáže přinést viditelné změny na úrovni fyzického těla, vnímání, vztahů, osobního i pracovního života. V energeticko-informačním systému našeho těla dojde k mazání nefunkčních vzorců, a k léčení na všech úrovních (fyzické, mentální, energetické a spirituální). Váže nás do nadčasového systému inteligence, čímž dochází k celkovému navýšení našeho potenciálu. Jedná se o velký evoluční posun a člověk, který tímto procesem projde, šíří určitou úroveň vědomí a vibrace zde na této planetě Zemi.

The Reconnection® je zrychlená výměna energie, světla a informací nalézajících se ve frekvencích Rekonektivního léčení.  Je zaměřeno na trvalé spojení tří systémů: energetických linií naší planety, energetických linií lidského těla (meridiánů) a universální energetické mřížky (axiální sítě)Znovunapojení nás váže na bezčasý systém inteligence, čímž dojde k celkovému navýšení našeho potenciálu. Během sezení jsme napojení do transsenzoricke sféry (za hranice našich pěti smyslů,), koexistence s energií světla a infomací, která přivádí člověka do hlubokého stavu bytí. V tomto stavu dochází k aktivovaní sebeléčebné energie. Jedná se o velký evoluční posun člověka, který tímto procesem projde. Provádí se pouze jednou za život a není třeba jej opakovat.

K popsání rozdílu mezi léčením a The Reconnection použijeme přirovnání s počítačem. Zatímco při léčení se připojíte na internet na chvíli dostatečnou k tomu, aby si Váš software stáhl aktualizace, při Reconnection dojde k trvalému širokopásmovému připojení do světové sítě.

 

Průběh The Reconnection®

je bezdotykový a provádí se na lehátku, kde klient leží oblečen na zádech a má zavřené oči. Provádí se dle přesného postupu ve dvou sezeních po 45minutách. Druhé sezení musí být provedeno nejpozději do 72 hodin od prvního. 

 

Můj certifikát k oprávněnosti a platnosti provedení The Reconncetion k nalezení zde: certif_reconnection2_2018

kontakt