Background Home

Další odkazy

- Erik Pearl hostem na ČT2 v pořadu před půlnocí

české webové stránky praktiků Rekonektivního léčení a Reconnection

- oficiální mezinárodní webové stránky. V pravém horním rohu možnost přepnout na automatický překlad do češtiny.

- české 10ti minutové video Vladimíra Ekarta o léčení.

- facebooková stránka česká Dr.Eric Pearl-The Reconnection Czech

- prezentace na festivalu Evolution 2015.

- velice doporučuji k přečtení Erickovu knihu: RECONNECTION – Návrat k léčivé energii, vysvětluje zde princip působení a důležitost myšlenkového neomezovaní energetických frekvencí. Další Erikova kniha je Šalamoun promlouvá a vznikla jako záznam z chanellingových sezení s Frederickem Ponzlovem. Není to lehká literatura, je zde heslovitě předáván princip fungování mnoharozměrného vesmíru/energií obecně.

vědecké studie s měřeními Rekonektivních energií

 

Videa v angličtině

- Rekonektivní léčení je umění, věda a filosofie. Říká Erik před seminářem 2015 v Praze.

- Podívejte se, jak mohou vypadat reakce těla na průchod rekonektivní energie. (tyto jsou hodně silné, nebývá to zas tak časté)
Viditelné jsou různé záškuby, včetně prstů na rukou, nohou, očních víček a obličejových svalů, nutnost polykání nebo zvýšeného dýcháním, kručení v břiše, smích,...... . Vnitřně jsou to nejrůznější pocity, nejčastěji
pocit vznášející se nebo naopak velmi těžké části nebo celého těla,  smích, vidění jasného světla, krásně barevných obrazců, slyšení zvuků,....., . U "somaticky odolných" jedinců je to třeba jen pocit rychle navozeného hlubokého odpočinku. Energie však vždy prochází a pracuje, na projevech nebo pocitech v podstatě nezáleží. Nic z pocitů nebývá nepříjemné.

-Zkuste se naučit cítit rekonektivní energii  - kupodivu naladění přestupuje jak přes knihu, tak přes videa. Buďte si jisti, že to co cítíte je přesně to, na co zaměřujete pozornost, tedy při tomto videu to bude pole rekonektivních frekvencí.

- Vtipné vysvětlování rekonektivních frekvencí od Erika. Je to přednáška probíhající den před kurzy.

 

kontakt