Background Home

Ceník

Telefonická konzultace                                 zdarma                                                                                                                                

Rekonektivní léčení®                                    1500,- Kč

Rekonektivní léčení na dálku                       1500,- Kč

Rekonektivní léčení zvířat                            1500,- Kč

The Reconnection®                                        333,- USD
                                                                  (nebo dle aktuálního kurzu ČNB = kolem 8000 Kč)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
The Reconnection®  vyžaduje osobní návštevu. Jsou to  2 hodinová sezení, druhé nejlépe následující den (nejpozději do 72 hodin).     
Platba probíhá před sezením. Nastolí se tak pocit uvolnění, smíření, odevzdání, a tím lepší otevření klienta k průchodu energií.     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K cenám Rekonektivního léčení a Reconnection

V každé zemi Reconektivní praxe je stanoveno doporučení, v jakých relacích se má pohybovat cena Rekonektivního léčení. V Evropě se pohybuje mezi 60-120 €. Je dúležité uvědomit si, že cena vyjadřuje HODNOTU toho, co je nám dáváno, není stanovena náhodně a je třeba ji dodržet. V případě, že se rozhodnete účastnit se Reconnection semináře Level II., musíte předem absolvovat alespoň 1 sezení Rekonektivního Léčení u certifikovaného praktika (například zde).

Znovunapojení nese frekvenci 333 - vyšší oktávu 9 (celistvost). Všude ve svetě je cena za Znovunapojení 333 $ - v ČR v přepočtu na CZK - a jsme ji povinni dodržet.

Každé provedení Znovunapojení (Reconnection) hlásíme do Oficiálního Registru The Reconnection v USA. To je důležité také v případě, že se rozhodnete účastnit se Reconnection semináře Level III., který lze absolvovat až po uskutečnění osobního Znovunapojení.

Každý certifikovaný praktik Reconnection je povinnen jednou za 2 roky projít přezkoušením správnosti provedení Znovunapojení. Doklad o aktuální platnosti naleznete zde. (do května 2020)

 

 

Kde mne můžete navštívit najdete v kontaktech.

 

kontakt